Kontakt

Adresser & nummer

Om du vill OSA ska du ringa till Annas föräldrar.
De heter Hasse och Marie Persson och har telefonnummer
0413-54 08 18. Smidigast är att ringa kvällstid eftersom
det är då de befinner sig i hemmet.