Att skrida till verket

 

Jag älskar datorer. Den första köpte jag och 10-åring och sedan dessa har det rullat på.

Och jag har såklart sett till att få arbeta med det jag gillar.

Efter min skotid har jag jobbat som systemtestare av mobiltelefoner, som XSLT specialist, med modultestning och simuleringssystem. Konsultbranschens vägar äro outgrundliga...

Mitt mål är att aldrig få slut på utmaningar.